Identiteit

Volgens Van Dale is identiteit ‘het eigen karakter, de eigen kenmerken van een individu of een groep’. Identiteit kent verschillende facetten, is aan verandering onderhevig en ontstaat in interactie met de omgeving. In het lesmateriaal van Ondergrond komen zes thema’s aan de orde die iets zeggen over identiteit:

  • Stel jezelf voor!
  • Uiterlijke en fysieke kenmerken
  • Karaktertrekken
  • Omgeving
  • Dromen / ambities
  • Voorbeelden

Uiteraard is dit geen totaalbenadering van het grote thema identiteit. Wel daagt dit materiaal leerlingen uit om op verschillende manieren te kijken naar hun eigen identiteit.

Naar aanleiding van een korte animatie gaan leerlingen de uitdaging aan om iets over zichzelf te vertellen zonder de woorden ‘ik heb…’ te gebruiken. Ook bespreken ze of een ‘make over’ mensen verandert en verkennen ze hoe ze elkaar beïnvloeden met lichaamstaal.