Welkom bij Ondergrond

Goed onderwijs gaat over wat je weet en wat je kunt, en ook over wie je bent.
Over hoe je in het leven staat, welke keuzes je maakt en waar je waarde aan hecht.

Hoe besteedt uw school aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen?
Met het materiaal van Ondergrond geeft u impulsen aan burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotioneel leren.
Op deze website vindt u lessuggesties voor een pilot in het najaar van 2019. De lessuggesties zijn bedoeld voor klas 1 en 2 van het VMBO.

Ondergrond – impulsen voor burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotioneel leren is een gezamenlijk initiatief van o.a. Verus, UnieNzv en Kwintessens.

Doe mee met de enquête!

Ondergrond is nu nog een pliot, maar straks hopelijk bruikbaar voor de invulling van uw curriculum. Daar hebben we úw professionaliteit voor nodig. Wilt u ons helpen? Doe dan mee met de enquête. De eerste 20 inzenders ontvangen een boekenbon van 25 euro.

Waarom Ondergrond?

U wilt dat de leerlingen op uw school goed in hun vel zitten. Dat ze positief met elkaar omgaan en werken aan hun persoonlijke groei. Daar draagt aandacht voor burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotioneel leren nadrukkelijk aan bij. Ondergrond maakt het praktisch, waardevol en leuk!

Thema: Identiteit

Wat vertel jij over jezelf? Hoe word je beïnvloed door je omgeving? Welke voorbeelden en rolmodellen zijn voor jou belangrijk? Daarover denken leerlingen na bij de suggesties rond het thema identiteit, een van de tien basisthema’s die curriculum.nu voorstelt voor burgerschap.

Thema: Diversiteit

De school is een samenleving in het klein. Leerlingen komen er anderen tegen die anders zijn dan zij. Hoe geven zij betekenis aan overeenkomsten en verschillen? Daarover gaat het in het tweede deel van deze pilot. Diversiteit is een van de tien basisthema’s die curriculum.nu voorstelt voor burgerschap.