Diversiteit

We verkennen drie terreinen van diversiteit:

  • Verschillen in achtergronden (sociaal, cultureel, maatschappelijk)
  • Verschillen in oriëntaties (levensbeschouwelijk, politiek, seksueel)
  • Verschillen in mogelijkheden (fysiek, mentaal en praktisch)

Leerlingen krijgen een filmpje te zien over iemand die niet naar de bioscoop kan omdat hij geen geld heeft (sociale diversiteit). Ook maken ze een voorstel voor het jaarrooster van hun school, waarbij ze zich buigen over de vraag welke religieuze feestdagen een vrije dag zouden moeten zijn (levensbeschouwelijke diversiteit). En ze onderzoeken welke rol homo- en heteroseksualiteit speelt in hun eigen favoriete muzieknummers (seksuele diversiteit).